Zápisy a usnesení ZMČ 2012

Zápis z XVI. zasedání ZMČ

ikona XVI_ZMČ_13_12_2012 (PDF 687.94 kB)

 

Zápis z XV. zasedání ZMČ

ikona XV_ZMČ_03_10_2012 (PDF 136.07 kB)

 

Zápis z XIV. zasedání ZMČ

ikona XIV_ZMČ_20_09_2012 (PDF 1.06 MB)

 

Zápis z XIII. zasedání ZMČ

ikona XIII_ZMČ_21_06_2012 (PDF 256.44 kB)

 

Zápis z XII. zasedání ZMČ

ikona XII_ZMČ_19_04_2012 (PDF 151.78 kB)

 

Zápis z XI. zasedání ZMČ

ikona XI_ZMČ_21_03_2012 (PDF 276.98 kB)

 

Zápis z X. zasedání ZMČ

ikona X_ZMČ_16_02_2012 (PDF 359.03 kB)