Stavební úřad

Stavební úřad

ŽIVOTNÍ SITUACE

ikona Životní situace - územní rozhodnutí (PDF 114.28 kB)

ikona Životní situace - územní souhlas (PDF 110.18 kB)

ikona Životní situace - stavební povolení (PDF 113.86 kB)

ikona Životní situace - ohlášení stavby (PDF 114.41 kB)

ikona Životní situace - Společné povolení (PDF 113.54 kB)

ikona Životní situace - společný souhlas (PDF 114.39 kB)

ikona Životní situace - Ohlášení odstranění stavby (PDF 110.94 kB)

ikona Životní situace - změna v užívání stavby (PDF 113.5 kB)

ikona Životní situace - kolaudační souhlas (PDF 115.48 kB)

FORMULÁŘE

ikona žádost o povolení výjimky z OTP na stavbu (DOCX 21.88 kB)

ikona ohlášení odstranění (DOCX 27.25 kB)

ikona ohlášení stavby (DOCX 25.6 kB)

ikona oznámení - certifikát autorizovaného inspektora (DOCX 25.85 kB)

ikona oznámení záměru (DOCX 22.48 kB)

ikona oznámení změny užívání stavby (DOCX 27.45 kB)

ikona společné oznámení záměru (DOCX 28.48 kB)

ikona žádost o vydání kolaudačního souhlasu (DOCX 27.64 kB)

ikona žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (DOCX 22.54 kB)

ikona žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (DOCX 21.56 kB)

ikona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DOCX 24.05 kB)

ikona žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (DOCX 22.45 kB)

ikona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (DOCX 23.48 kB)

ikona žádost o vydání společného povolení (DOCX 25.6 kB)

ikona žádost o vydání stavebního povolení (DOCX 25.79 kB)

ikona Ohlášení dokončení stavby (PDF 273.77 kB)

ikona Žádost o přidělení č.p./č.ev. (PDF 273.28 kB)

ikona Zadost-o-overeni-zjednodusene-dokumentace-pasportu-stavby (1) (DOC 60.5 kB)