Povolení připojení nebo sjezdu na místní komunikaci

ikona Životní situace - Povolení připojení sousední nemovitosti příp. komunikace (PDF 119.01 kB)

 

Žádost o připojení nebo sjezd na místní komunikaci musí být podána písemně buď na příslušném formuláři, případně individuálně, se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři:

 • o jakou komunikaci se jedná /název ulice/
 • označení připojované nemovitosti - parcelní číslo a katastrální území
 • jméno, příjmení a adresa stavebníka
 • účel využívání připojované nemovitosti
 • přílohy:
  • situace 1 : 500 dopravního řešení
  • podélný řez vjezdem s vyznačením sklonových poměrů v % a s vyznačením skladby konstrukčních vrstev vjedu
  • výpis z katastru nemovitostí + snímek z katastrální mapy
  • souhlas vlastníka místní komunikace (v městě Brně zastupují Brněnské komunikace a.s., se sídle Renneská 1a, 657 68 Brno)
  • souhlas KŘP JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno  

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč, zaplatit lze v úředních hodinách na pokladně ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 37/3, 621 00 Brno před vydáním rozhodnutí.

ikona Žádost o povolení připojení nemovitosti k MK (DOCX 20.2 kB)