Zápisy a usnesení ZMČ 2006

Zápis z I. zasedání ZMČ

ikona I_ZMČ_20_12_2006 (PDF 542.85 kB)

Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ

ikona Ustavující ZMČ 08_11_2006 (PDF 288.56 kB)