Aktuality

Zrušení autobusové linky č 71

18. 03. 2024

 Na základě požadavku města Kuřim spočívající v propojení severní a jižní části města jednou linkou a rozvíjejí se zástavbě Kuřimi by v průběhu konce dubna (předpoklad k 27. 4. 2024) mělo dojít ke zrušení linky 71 (Brno, Královo Pole, nádraží – Brno, Řečkovice – Česká – Kuřim) a linky 310 (Vranov – Lelekovice – Česká – Kuřim) a nahrazení linkou 304 v trase Brno, Řečkovice, nádraží – Česká – Kuřim. Číselné označení nové linky 304 je na základě požadavku města Brna, aby nová linka měla číselnou řadu nad 100, protože město Brno nebude provoz dané linky financovat.  

Konkrétně pro městskou část Brno – Ivanovice zůstane zachována stávající četnost spojení ve směru do Brna, protože za zrušené spoje linky 71 po Brně budou tyto spoje přidány na linku 41, která bude mít ve špičkách pracovních dní interval 10 minut. Obdobně pak četnost spojení linky 41 ve směru do České a Lelekovic zůstane zhruba na stávající úrovni. Navíc přibude linka 304, jejíž interval bude při zahájení provozu 15 minut mezi spoji v ranní špičce a 30 minut mezi spoji v odpolední špičce. Na území Ivanovic bude zastavovat autobus linky 304 v zastávce Černohorská, jinak bude tato linka vedena po silnici II/385 (ulicí Černohorskou). Pro spojení ze zastávek Příjezdová, Kouty a Mácova do Kuřimi tak bude potřeba využít spoje linky 41 do zastávky Černohorská, příp. do České a zde přestoupit na autobus linky 304. Nově však bude zajištěno spojení až do severní části Kuřimi a místní části Podlesí.  

Provoz linky 304 zajistí regionální dopravci (primárně ČSAD Tišnov, který už dnes zajišťuje dopravu na linkách 41 a 71) a co se týče odbavení cestujících a prodeje jízdních dokladů, tak princip koupě jízdenky bude stejný, jako jsou nyní cestující zvyklí. Při nástupu druhými dveřmi přiloží bankovní kartu a automaticky se jim zaznamená nástup a prodá jízdenka do cílové stanice vozidla. Při výstupu znovu kartu přiloží. Při případném nástupu do dalšího vozidla opět přiloží kartu. Odbavení ve vozidlech jak DPMB, tak KORDIS je spojeno do jednoho systému a cestující tak nepřijdou o žádnou z výhod systému Pípni a jeď – např. denní zastřešení. Jediným rozdílem je to, že při výstupu musí cestující přiložit kartu. Výše uvedený režim dopravy platí v pracovní dny v době od 5-ti do 20-ti hodin. Mimo tuto dobu je nástup do linky 304 pouze předními dveřmi, kdy řidič kontroluje jízdní doklady a současně je u něj možnost zakoupit si jízdenku (ať už v hotovosti nebo platební kartou).  

Do budoucna lze předpokládat prodloužení trasy linky 304 z Řečkovic, nádraží po silnici I/43 do uzlu Královo Pole, nádraží a zkrácení intervalu na 15 minut i v odpolední přepravní špičce v souvislosti s rekonstrukcí žel. stanice Brno, Královo Pole, rekonstrukcí mostu přes žel. trať v České a rekonstrukce kolejí mezi Kuřimí a Brnem, Kr. Polem, kdy vlaky linky S3 v daném úseku budou jezdit ve špičkách v intervalu 30 minut místo intervalu 15 minut.