Aktuality

UZAVÍRKA Kouty, Sychrov

29. 08. 2022

Od pondělí dne 5. 9. 2022 nebude možný průjezd ani parkování na ulici Kouty III (úsek Sychrov – Příjezdová). Obslužnost dotčené lokality bude přes ulici Sychrov, která bude obousměrná. V tomto období bude ulice Sychrov kompletně vyklizena a nebudou zde probíhat zemní práce. I zde, z důvodu dočasného vedení obousměrného provozu, nebude možné parkovat. Omezení potrvá až do dokončení obnovy komunikace na ulici Kouty III. Pro přehlednost přikládám situaci z koordinačního jednání se zaznačením dílčích termínů realizace.