Vítejte na stránkách městské části Brno - Ivanovice

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V IVANOVICÍCH

  • v měsíci srpnu pobočka ZAVŘENA

Výzva stavebního úřadu - pro vlastníky stavebních objektů v k.ú. Ivanovice

  • v sekci Informace z úřadu prosím čtěte důležité sdělení

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na změnu v organizaci slavnostního obřadu "Vítání dětí". Podrobné informace naleznete v sekci Informace z úřadu.

JUBILEJNÍ BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

Vážení spoluobčané,

obracíme se na všechny seniory, kteří v aktuální roce dovrší 75, 80, 85, 90 a více let s prosbou o přečtení nových informací k jubilejním blahopřáním formou osobní návštěvy či souhlasu se zveřejněním ve zpravodaji (podrobně v sekci Informace z úřadu).

Dosavadní průběh nám již nepovoluje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nelze nahlížet do evidence obyvatel a nemáme možnost zjistit aktuální situaci. Prosíme o aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných. Děkujeme za pochopení.

Patička pro tisk

Dne 31.07.2016 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz