Vítejte na stránkách městské části Brno - Ivanovice

Na ÚMČ byly odevzdány nalezené klíče od domu, jsou uloženy v kanceláři tajemnice.

VÝZVA ŽADATELŮM O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ BRNO-IVANOVICE

  • podrobné informace naleznete v letáčku v sekci Informace z úřadu

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA - POBOČKA IVANOVICE - UZAVŘENA

  • z důvodu rekonstrukce sídla ÚMČ je pobočka od 14.9.2016 uzavřena
  • více informací naleznete v letáčku KJM v sekci Informace z úřadu

INFORMACE Z ÚŘADU

Blahopřání seniorům

Vážení spoluobčané,je dlouholetou tradicí městské části Brno-Ivanovice jubilejní blahopřání seniorům formou osobní návštěvy paní starostky a pana místostarosty. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, již nemůžeme nahlížet do evidence obyvatel, ani bez předchozího písemného souhlasu zveřejňovat údaje o jubileu v Ivanovickém zpravodaji.Vedení MČ má však velký zájem pokračovat v této tradici blahopřání a proto žádá o aktivní přístup ze strany oslavenců, jejich příbuzných či sousedů. Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkávání a zveřejňování při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby vyplnili příslušný tiskopis.Z těchto důvodů se obracíme na všechny seniory, kteří dovrší v aktuálním roce 75, 80, 85, 90 a více let s prosbou, pokud mají zájem o uveřejnění jména, příjmení a dosaženého věku v Ivanovickém zpravodaji, aby vyplnili formulář a svým podpisem potvrdili souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas s využitím údajů dává jubilant jen jednou a platí pro všechna další životní jubilea. Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Ivanovice nebo na internetových stránkách www.ivanovice.brno. cz.Městská část Brno-Ivanovice vyjadřuje politování nad tím, že k projevení úcty občanům, musí volit tuto cestu a zároveň se těší na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání a uveřejnění informací v Ivanovickém zpravodaji při příležitosti jejich jubilea.

Formulář pro souhlas naleznete v sekci Informace z úřadu

Vítání dětí

Vážení rodiče,rádi bychom vás upozornili na změnu v organizaci slavnostního obřadu „Vítání dětí". Vítání je určeno pro narozené děti s trvalým pobytem v Brně-Ivanovicích. Z důvodu změny zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné automaticky zvát narozené děti a jejich rodiče na vítání dětí. Proto tímto žádáme rodiče nově narozených miminek, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto slavnostního obřadu, aby Úřadu městské části Brno-Ivanovice zaslali přihlášku (dotazník). Formulář je k vyzvednutí na ÚMČ nebo ke stažení na www.ivanovice.brno.cz.

Více informací v sekci Informace z úřadu

Výzva stavebního úřadu

  • vlastníkům stavebních objektů na území městské části Brna - Ivanovice.

Z důvodu odstraňování chyb v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí vyzývá stavební úřad ÚMČ Brno - Ivanovice vlastníky rekreačních objektů, garáží, případně jiných staveb, které nejsou součástí pozemku rodinného domu a které by mohly mít přidělené evidenční číslo, aby si zkontrolovali, jestli mají tyto stavby zapsané v listu vlastnictví, a to včetně evidenčního čísla.

Celá výzva v sekci Informace z úřadu

Patička pro tisk

Dne 11.12.2016 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz